Program

PIĄTEK 06.04.2018
15:45-19.15
15:45-15:50
Otwarcie konferencji (English/Polish)
Grzegorz Kopeć, Marcin Kurzyna, Aleksander Araszkiewicz
15:50-16:00
Choroby rzadkie układu krążenia – rola centrów referencyjnych
Piotr Podolec – Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM
16:00-16:20
Opening lecture
Balloon pulmonary angioplasty – pros and cons.
Hiromi Matsubara
16:20-18:00
SESJA GŁÓWNA I (English)
Management of a patient with chronic thromboembolic pulmonary hypertension – which method to choose?
Prowadzący: Grzegorz Kopeć, Marcin Kurzyna
Wykłady
1. Pulmonary endarterectomy – pros and cons . Stefan Guth
2. Hybrid therapy – pros and cons. Aleksander Araszkiewicz
3. Pharmacotherapy of CTEPH – pros and cons . Marcin Kurzyna
 
Przypadki kliniczne
1. Prezentacja przypadku. Szymon Darocha
2. Prezentacja przypadku. Wojciech Magoń
 
Dyskusja
How to combine pharmacological and interventional treatment of CTEPH?
Paneliści:
Hiromi Matsubara, Andrzej Biederman, Ewa Mroczek, Radosław Pietura, Piotr Pruszczyk, Roman Przybylski, Marek Roik
18:00-18:15
Przerwa kawowa
18:15-19:15
WARSZTATY I (język polski)
Zaostrzenie niewydolności prawokomorowej – diagnostyka i leczenie
Prowadzenie: Tatiana Mularek-Kubzdela, Jarosław Kasprzak, Alicja Dąbrowska-Kugacka
Wykłady
1. Ocena echokardiograficzna. Łukasz Chrzanowski
2. Leczenie farmakologiczne. Karol Kamiński
3. Kiedy jest czas na ECMO? Rafał Drwiła
 
Dyskusja
SOBOTA 07.04.2018
8.30-16.00
8:30-10:30
WARSZTATY IIa (język polski)
8:30-10:30
WARSZTATY IIb (język polski)
Cewnikowanie serca
Prowadzenie: Aleksander Araszkiewicz, Bożena Zięba, Michał Tomaszewski
Praktyczne aspekty leczenia ostrej zatorowości płucnej
Prowadzenie: Michał Ciurzyński, Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Tatiana Mularek-Kubzdela
Część I
 
Wykłady
1. Znaczenie testów wazoreaktywności w diagnostyce różnicowej nadciśnienia płucnego. Adam Torbicki
2. U kogo wykonuję RHC? Wskazania do zabiegu. Stanisław Jankiewicz
3. Dostęp dożylny – klucz do RHC i interwencji w krążeniu płucnym – tips and tricks. Aleksander Araszkiewicz
 
Dyskusja
Część I
 
Wykłady
Postępowanie w ostrej zatorowości – rola zespołu PERT
1. Objawy echokardiograficzne ostrej zatorowości płucnej Dorota Sobczyk
2. Leczenie trombolityczne: wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Michał Ciurzyński
3. Przezskórne leczenie ostrej zatorowości płucnej: metody, wskazania, przeciwwskazania Arkadiusz Pietrasik
4. Chirurgiczna embolektomia: wskazania, przeciwwskazania, wyniki leczenia – Andrzej Biederman
 
Dyskusja
Część II
 
Wykłady
1. Jak przeprowadzić RHC – od A do Z… Szymon Darocha
2. Jak mierzyć rzut serca u chorych z wadami przeciekowymi – metoda Ficka. Marek Grabka
3. Powikłania zabiegu RHC – jak rozpoznawać i leczyć. Ewa Mroczek

 
Dyskusja

Część II
 
Wykłady
Postepowanie po ostrej zatorowości
1. Jak długo prowadzić leczenie przeciwkrzepliwe? Anetta Undas
2. Jak powinna wyglądać opieka ambulatoryjna u pacjenta po zatorowości płucnej? Grzegorz Kopeć
3. Rola badań obrazowych u pacjenta po zatorowości – jakie i u których pacjentów? Magdalena Janus

 
Dyskusja

10:30-10:45
Przerwa kawowa
10:45-12:30
SESJA GŁÓWNA II (język polski)
Leczenie pacjentów z ciężkim nadciśnieniem płucnym – kiedy konieczne jest leczenie interwencyjne?
Prowadzenie: Marcin Kurzyna, Michał Furdal, Bartosz Kubisa
1. Prostacykliny parenteralne. Grzegorz Kopeć
2. Septostomia przedsionkowa. Robert Sabiniewicz
3. Shunt Pottsa. Tomasz Mroczek
4. Przeszczepienie płuc. Bartosz Kubisa
5. Przypadek kliniczy. Kamil Jonas
 
Dyskusja
Paneliści:
Marcin Kurzyna, Piotr Weryński, Bartosz Kubisa, Joanna Kwiatkowska
12:30-13:00
Lunch
13:00-14:30
SESJA GŁÓWNA III (English)
Management of a patient with acute pulmonary embolism at intermediate or high risk – when the patient needs intervention?
Prowadzący: Piotr Pruszczyk, Adam Torbicki, Andrzej Biederman
1. Local thrombolysis for PE: the surgeon’s perspective. Nima Hatam
2. Percutaneous embolectomy. Marek Roik
3. Surgical pulmonary embolectomy. Roman Przybylski
4. First cases of ultrasound-assisted catheter-directed low-dose thrombolysis (EKOS™) in Poland Jakub Stępniewski
 
Dyskusja
Paneliści:
Marcin Kurzyna, Aleksander Araszkiewicz, Grzegorz Kopeć, Andrzej Biederman, Bogusław Kapelak
14:45-15:45
WARSZTATY IIIa
14:45-15:45
WARSZTATY IIIb
Pompa wszczepialna do podawania treprostynilu
Prowadzenie: Marcin Kurzyna, Katarzyna Małaczyńska-Rajpold
Cewnik Hickmana – tips and tricks
Prowadzenie: Grzegorz Kopeć, Ewa Lewicka, Ilona Skoczylas
Wykłady
1. Zasada działania i technika implantacji pompy. Wojciech Jacheć
2. Napełnianie pompy. Małgorzata Suder
3. Blaski i cienie pomp wszczepialnych. Marcin Kurzyna
 
Dyskusja
Wykłady
1. Zakładanie cewnika Hickmana. Grzegorz Kopeć
2. Opieka domowa nad cewnikiem Hickmana. Urszula Sutor
3. Leczenie powikłań. Marcin Waligóra
 
Dyskusja
15:45-16:00
Zakończenie konferencji
Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej konferencji.
W czasie sesji prezentowane będą przypadki kliniczne.
Na zakończenie sesji zapraszamy Państwa do dyskusji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu